Begäran om Informationssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Begäran om Informationssamtal kan göras här om du har barn som är folkbokförda i Växjö, Lessebo, Tingsryd eller Uppvidinge Kommun

Den 1 mars 2022 infördes ett krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Syftet med samtalet är att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd som samhället erbjuder. Detta är för att förebygga allvarliga konflikter och, om möjligt, få till en lösning i samförstånd.

Under samtalet får föräldrarna också information om hur domstolsprocessen går till och om hur detta kan påverka barnet/barnen. Barnets perspektiv är i centrum.

Samtalet riktar sig till båda föräldrarna, men kan ske med en förälder om det finns särskilda skäl. Efter samtalet skrivs ett intyg om att ni/du har deltagit i informationssamtal. Intyget är giltigt i ett år från samtalet ägt rum.

Samtalet är kostnadsfritt.

Vill du enbart ha information om familjerättsliga frågor och inte är i behov av samtalsintyg till Tingsrätten, är du välkommen att kontakta oss på Familjerätten via Kontaktcenter,
telefonnummer: 0470- 41000  

 

 

Skyddad identitet
Om du har skyddad identitet eller om du av någon anledning inte har möjlighet att använda vår e-tjänst är du välkommen att kontakta oss på Familjerätten via Kontaktcenter, telefonnummer: 0470- 41000  

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa