Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp i Växjö kommun

LÄS MER

Information till dig som vill ansluta till kommunalt VA 

 

Anmälan om VA‐anslutning ska göras:
- När din fastighet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
- När en om‐ eller tillbyggnad som påverkar VA‐installationen utförs.

För att din anmälan ska godkännas måste den vara komplett med nedanstående handlingar och
underskrift.


Vilka handlingar ska bifogas anmälan?
- Situationsplan över yttre VA‐ledningar.
- Ritning som visar vattenmätarens placering samt ledningar fram till vattenmätaren.

Godkännande och avgifter
VA‐anmälan ska godkännas skriftligen av VA‐avdelningen innan inkoppling till det allmänna vatten och avloppsnätet får påbörjas. Normal handläggningstid är ca 4 veckor.

Ska ny servis utföras tar detta arbete ca 4‐8 veckor efter att anmälan blivit godkänd.

Ofullständig anmälan kommer att returneras till avsändaren för komplettering.

Fakturering av anläggningsavgiften sker normalt efter att serviser har upprättas och beräknas enligt gällande VA-taxa

Inkopplingsbesiktning
Innan servisschaktet fylls igen ska anslutningarna besiktigas av VA‐avdelningens personal. Kontakta 0470‐41000 minst 2 arbetsdagar innan inkopplingen ska göras. Ange fastighetsbeteckning och att det gäller inkopplingsbesiktning av VA.
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa