Arvode speciell händelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till för när du som god man eller förvaltare ska ansöka om arvode vid speciell händelse

Ställföreträdaren kan, under förutsättning att bevaka rätt ingår i uppdraget, få extra arvode vid vissa händelser som kräver insatser utöver det vanliga för ställföreträdaren.
Den speciella händelsen ska höra hemma inom begreppet bevaka rätt. Ställföreträdaren ska i dessa fall noggrant beskriva de uppgifter som har utförts. Datum,
tidsåtgång och vidtagna åtgärder redovisas, i separat bilaga, om så behövs.
Exempel på speciella händelser är:
• Avveckling av bostad, d.v.s. samordna flytt, inte packa eller bära kartonger, inte
flyttstäda eller köra flyttbil.
• Försäljning av fastighet/bostadsrätt
• Boutredning där huvudmannen är del i dödsboet
• Arvskifte där huvudmannen är del i dödsboet
• Ansökan om skuldsanering
• Medverkan vid domstolsförhandlingar eller förlikningsavtal
Timpenningen är 250 kr per timme.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa