Lämna förteckning - god man/förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till för att du som god man eller förvaltare ska kunna lämna förteckning till överförmyndarnämnden.
Alla uppgifter om tillgångar och skulder som lämnas i förteckningen ska verifieras genom underlag, främst i form av kontouppgifter från bank.

Du som har utsetts som god man eller förvaltare har enligt lag en skyldighet att lämna förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder inom två månader från att du förordnades.
Förteckningen ska avse det datum som tingsrätten fattade sitt beslut.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa