Lämna förteckning - vårdnadshavare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till för att du som vårdnadshavare eller förmyndare ska lämna förteckning till överförmyndarnämnden.
Alla uppgifter om tillgångar och skulder som lämnas i förteckningen ska verifieras genom underlag, främst i form av kontouppgifter från bank.

Du som har utsetts som vårdnadshavare eller förmyndare har enligt lag en skyldighet att lämna förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder inom två månader från att du förordnades.
Förteckningen ska avse det datum som tingsrätten fattade sitt beslut.

Vidare är du som vårdnadshavare eller förmyndare skyldig att lämna förteckning över barnets tillgångar när tillgångarna överstiger ett värde över åtta gånger gällande prisbasbelopp.
Om ni är två vårdnadshavare eller förmyndare för barnet ska båda förmyndare signera förteckningen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa