Ansök om att själv ta hand om slam

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att själv ta hand om slam, latrin, fekalier eller urin

Du kan få tillåtelse att själv ta hand om slam och latrin om du kan ta hand om det på ett sätt så att det inte sprider smitta eller påverkar miljön.

Enligt föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun ska du ansöka om eget omhändertagande av slam, latrin, fekalier eller urin till miljö- och hälsoskyddskontoret för bedömning.

Om kommunens handläggning
För handläggning av ärendet tas en timavgift ut enligt gällande taxa på 984 kr /handläggningstimme.

Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden
 

Ansök via e-tjänst

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Ansök via blankett
Vill du istället göra din ansökan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö
miljokontor@vaxjo.se

Lokala förhållanden i din kommun
Läs mer om kommunens regler och avgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa