Begäran om entledigande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till för när du som god man eller förvaltare vill begära dig enteldigad från ett uppdrag. Tänk på att du kvarstår i uppdraget tills dess att överförmyndarnämnden har genomfört byte till en ny god man.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa