Kompletteringar och yttrande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till för när du som god man eller förvaltare ska lämna kompletteringar i ett ärende till överförmyndarnämnden, antingen för att överförmyndarnämnden har begärt det eller för att du vill komplettera något du tidigare skickat in. Du kan också använda den här e-tjänsten för att yttra dig i frågor där överförmyndarnämnden begärt att du ska inkomma med yttrande. Tänk på att du bara kan lämna uppgifter om en huvudman i e-tjänsten. Om du ska lämna flera kompletteringar eller yttrande på olika huvudmän så måste du logga in och lämna separat för varje huvudman. Detta beror på att underlaget du skickar in läggs automatiskt in i huvudmannens akt och där får inte finnas uppgifter om andra huvudmän.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa