Anmälan av verksamhet för hygienisk behandling, bassängbad och solarium

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registrera din verksamhet
Många företag och verksamheter påverkar vår hälsa och livskvalitet. En del av dessa ska anmäla verksamheten senast sex veckor innan den startar.

Verksamheter som är anmälningspliktiga är där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, bassängbad eller solarier.

Avgifter och regler

Just nu har vi längre handläggningstid. Vi arbetar för att handlägga ditt ärende så snart som möjligt. Kontakta gärna oss om du har frågor eller om du vill komplettera något i ditt ärende.

Växjö kommun tar ut en avgift för handläggning av din anmälan enligt nedan:

  • Hygienisk behandling  timavgift 1017 kronor per handläggningstimme
  • Bassängbad timavgift 1017 kronor per handläggningstimme
  • Solarier fast avgift 4 068 kronor 

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Om du har frågor kan du ringa vår informations- och rådgivningstelefon
på telefonnummer 0470 - 410 00. 

Telefontider: Måndag-fredag, helgfri vardag, klockan 07.30-16.30

Postadress:
Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa