Ansök om uttag från överförmyndarspärrat konto - vårdnadshavare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till för när du som vårdnadshavare eller förmyndare ska ansöka om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto hos överförmyndarnämnden.

Som vårdnadshavare eller förmyndare är du skyldig att inhämta överförmyndarnämndens samtycke till att få göra uttag från ett överförmyndarspärrat konto. Samtycket ska inhämtas innan åtgärden utförs. Om barnet har fyllt 16 år ska denna signera ansökan alternativt lämna samtycke tillsammans med ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa