Ansökan om bonus för färdiga yrkeselever

LÄS MER

För yrkesutbildningar på gymnasial nivå utgår en matchningsbonus på 4000 kronor när eleven går vidare till arbete inom utbildningsområdet inom två månader efter avslutad sammanhållen utbildning och med minst fyra månaders varaktighet.
Bonus betalas ut för slutförd sammanhållen yrkesutbildning och utbildningsanordnaren ansöker om bonus hos huvudmannen.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
info@vaxjo.se
0470 410 00
www.vaxjo.se