Anmäl fel i Växjö kommuns primärkarta

LÄS MER

Anmäl fel i kartan

Vill du förändra något i Växjökartan?

Finns inte byggnaden längre eller saknas en byggnad?

Är gatunamnet felstavat? Då kan du lämna förslag på förändringar och anmäla fel i kartan. På så vis kan du bidra till att höja kvalitén i våra kartor

Frågor om e-tjänsten

Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
info@vaxjo.se
0470 - 410 00

Personuppgiftsansvarig

Växjö kommun, byggnadsnämnden