Felanmälan

LÄS MER

Här kan du felanmäla saker som är trasiga eller på annat sätt behöver åtgärdas i kommunen. Bifoga gärna en bild, så kan vi snabbare rätta till felet. 

Om felet är akut, ringer du till kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00. 
Öppet måndag-fredag kl. 07.30-16.30. 

 

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, kan du läsa mer om det på www.vaxjo.se/gdpr.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa