Ansökan om serveringstillstånd vid catering till slutna sällskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd vid catering till slutna sällskap enligt 8 kap. 2 och 4 §§ alkohollagen

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd, ett s.k cateringtillstånd. För att bli beviljad ett stadigvarande cateringtillstånd till slutna sällskap krävs att sökande har ett, av kommunen godkänt, kök för beredning och tillagning av mat. Om serveringstillstånd beviljas är en förutsättning att den lokal där serveringen äger rum inför varje tillfälle anmäls och godkänns av kommunen. Anledningen till att lokal ska anmälas och godkännas av kommunen är att kommunen ska kunna bedöma om lokalen uppfyller alkohollagens krav om brandsäkerhet samt att kommunen har vetskap om var och när servering ska ske. Anmälan om lokal för catering kan göras via e-tjänsten här anmälan om lokal för catering , eller på blankett I som finns på kommunens hemsida. Catering innebär servering av färdiglagad mat och alkoholdrycker på beställning av slutna sällskap och serveringen kan ske antingen i för tillfället förhyrd lokal eller i hemmet.

Tillståndet gäller för ett slutet sällskap, det betyder att deltagarna ska vara bestämda i förväg och ha ett gemensamt intresse. Lokalen får alltså inte vara öppen för nya gäster under serveringen.

Tänk på att du också måste anmäla serveringsansvariga via länken: Anmäl serveringsansvariga

För mer information om taxor och avgifter klicka här

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Behörig firmatecknare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa