Anmälan om sanering av PCB

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att anmäla sanering av PCB 

Anmälan ska göras senast tre veckor innan saneringen påbörjas.

Ni kan behöva bifoga Säkerhetsdatablad för fogmassa samt PCB inventering i E-tjänsten.

Fastighetsägare förbinder sig att se till att saneringsarbetet utförs enligt denna anmälan, och att slutredovisning samt transportdokument för avlämnat farligt avfall redovisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden efter saneringen.

Om kommunens handläggning
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift enligt beslutad taxa. 

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetskarta eller skiss i digitalt format

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa