Anmälan om klagomål hälsoskydd

LÄS MER

Anmäla klagomål på störningar

Här kan du lämna in klagomål angående tex:

  • Störande ljud i inomhusmiljö tex ventilation, lyhört från dina grannar eller ljud från verksamheter
  • Bristande boendemiljö tex fukt, mögel eller lufttemperatur
  • Störande djur tex skällande hundar

Kontakta först den som orsakar störningen

Det bästa är om du försöker prata med den som orsakar störningen innan du kontaktar oss, detta är för att den som stör ska få möjlighet att undersöka och åtgärda problemet.

Gäller störningen boendemiljön så är det fastighetsägaren/hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som har det yttersta ansvaret.  Vi rekommenderar därför att du i första hand tar kontakt med dem. Får du ingen hjälp kan du anmäla ditt klagomål till oss.

För att vi ska handlägga din anmälan krävs att

  • Miljö och hälsa bedömer att störningen är en hälsorisk – enligt miljöbalken innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig"
  • Störningen är pågående – vi handlägger inte klagomål på störningar som har upphört, och inte heller störningar som är tillfälliga

Anonyma klagomål

Om du vill lämna in ett anonymt klagomål kan det bli svårare för oss att handlägga ärendet och du kommer inte heller få någon återkoppling.

Övrig information

Vill du hellre lämna in klagomål via post eller mail så finns adresserna nedan.

Postadress:
Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Box 1222
351 12 Växjö

E-post:

Miljokontoret@vaxjo.se

Kom ihåg att din E-post adressen kommer att loggas om du mailar in till oss, det finns därför risk att du inte är anonym

Lokala förhållanden i din kommun
Läs mer om kommunens regler och avgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa