Utdrag primärkarta

LÄS MER

Via denna tjänst går det att söka på adress (t.ex. Storgatan 20) eller fastighetsbeteckning (t.ex. ANSGARIUS 15 eller Växjö 10:14) och få primärkarta som pdf som länk direkt på sidan.

Tjänsten är kostnadsfri. Om man inte via tjänsten kan få ut en karta, eller om man behöver hjälp från kommunen med någon del, blir det till den kostnad som kommunen tar för att manuellt skapa
och skriva ut primärkartan.

Kartutdraget återspeglar verkligheten såsom den vid varje tillfälle finns representerad i vår databas. Kartan är låst från att kunna navigera i, den visar enbart eftersökt fastighet. Kartan visas inte förrän sökning gjorts. Meddela gärna Samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post om du upptäcker något problem/fel.

Frågor om e-tjänsten

Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
info@vaxjo.se
0470 - 410 00

Personuppgiftsansvarig

Växjö kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
info@vaxjo.se