Anmälan av skola/förskola/fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registrera din verksamhet
Många företag och verksamheter påverkar vår hälsa och livskvalitet. En del av dessa ska anmäla verksamheten till miljö- och hälsoskyddskontoret senast sex veckor innan den startar. Undervisningsverksamheter som skolor, förskolor, fritidshem och liknande är anmälningspliktiga. Att utöka sin verksamhet med fler barn/elever kan också vara anmälningspliktigt samt större ombyggnationer, nya/förändrade utemiljöer m.m. 

Avgifter och regler
Växjö kommun tar ut en fast avgift för att handlägga anmälan och du hittar våra aktuella taxor och regler på vår hemsida

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Om du har frågor kan du ringa vår informations- och rådgivningstelefon
på telefonnummer 0470 - 410 00. 

Telefontider: Måndag-fredag, helgfri vardag, klockan 07.30-16.30

Postadress:
Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Box 1222
351 12 Växjö

Besöksadress:
Västra Esplanaden 18
Växjö

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa