Anmälan av skola/förskola/fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registrera din verksamhet
Många företag och verksamheter påverkar vår hälsa och livskvalitet. En del av dessa ska anmäla verksamheten till miljö- och byggnämnden senast sex veckor innan den startar. Undervisningsverksamheter som skolor, förskolor, fritidshem och liknande är anmälningspliktiga. Att utöka sin verksamhet med fler barn/elever kan också vara anmälningspliktigt samt större ombyggnationer, nya/förändrade utemiljöer m.m. 

Avgifter och regler

Växjö kommun tar ut en avgift för registrering av skolverksamhet enligt nedan:

  • Skola 6 330 kronor

  • För övriga anmälningspliktiga skol- och fritidsverksamheter gäller timtaxa, 1017 kronor/timme.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Om du har frågor kan du ringa vår informations- och rådgivningstelefon
på telefonnummer 0470 - 410 00. 

Telefontider: Måndag-fredag, helgfri vardag, klockan 07.30-16.30

Postadress:
Växjö kommun
Miljö- och byggnämnden
Box 1222
351 12 Växjö

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa