Ansök om samtycke - god man/förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till för när du som god man eller förvaltare ska ansöka om samtycke från överförmyndarnämnden vid till t ex arvskifte, försäljning eller köp av fastighet/bostadsrätt, placering av tillgångar i form av aktier, drivande av rörelse samt uthyrning av fastighet m.m.

Som god man eller förvaltare är du skyldig att inhämta överförmyndarnämndens samtycke till arvskifte, försäljning eller köp av fast egendom och bostadsrätt, placering av tillgångar i aktier, drivande av rörelse samt uthyrning av fastighet m.m. Samtycket ska inhämtas innan åtgärden utförs. Om huvudmannen förstår vad saken gäller ska denna signera samtycket alternativt lämna samtycke tillsammans med ansökan. Detta gäller inte vid förvaltarskap eller när huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd inte kan lämna sitt samtycke. Om samtycke inte kan lämnas så ska det styrkas med ett underlag i ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa