Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att anmäla nedläggning av miljöfarlig verksamhet i Växjö kommun!

Om ni ska lägga ned er verksamhet bör ni informera kommunen i god tid innan verksamheten upphör. För vissa verksamheter kan det finnas krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska godkänna i god tid innan avvecklingen.

Checklista

Ni behöver ta ställning till hur ni ska ta hand om och rengöra olika process- eller anläggningsdelar. Här är en checklista med några frågeställningar som ni bör gå igenom för att kunna besvara frågor i E-tjänsten.

 • Hur ska ni ta hand om processutrustning (inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor)?
 • Hur ska ni avveckla/rengöra processavloppsvatten, eventuella reningsanläggningar, kemikalier och slam?
 • Hur ska ni ta hand om kemikalier, farligt avfall och annat avfall?
 • Om oljecistern eller oljeavskiljare finns, hur ska ni ta omhand och rengöra dem?
 • Hur tar ni omhand utrustning för luftrengöring, rengör ni ventilationen?
 • Hur tar ni hand om tryckluftssystem och elsystem (exempelvis transformatorer)?
 • Behöver väggar, golv och tak rengöras eller saneras?
 • Ska byggnader eller andra större anläggningsdelar rivas?
 • Finns förorenad mark som behöver saneras?

Om kommunens handläggning
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift enligt beslutad taxa.
Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa