Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att anmäla nedläggning av miljöfarlig verksamhet i Växjö kommun!

Om ni ska lägga ned er verksamhet bör ni informera miljö- och hälsoskyddskontoret i god tid innan verksamheten upphör. För vissa verksamheter kan det finnas krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska godkänna i god tid innan avvecklingen.

Checklista

Ni behöver ta ställning till hur ni ska ta hand om och rengöra olika process- eller anläggningsdelar. Här är en checklista med några frågeställningar som ni bör gå igenom för att kunna besvara frågor i E-tjänsten.

 • Hur ska ni ta hand om processutrustning (inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor)?
 • Hur ska ni avveckla/rengöra processavloppsvatten, eventuella reningsanläggningar, kemikalier och slam?
 • Hur ska ni ta hand om kemikalier, farligt avfall och annat avfall?
 • Om oljecistern eller oljeavskiljare finns, hur ska ni ta omhand och rengöra dem?
 • Hur tar ni omhand utrustning för luftrengöring, rengör ni ventilationen?
 • Hur tar ni hand om tryckluftssystem och elsystem (exempelvis transformatorer)?
 • Behöver väggar, golv och tak rengöras eller saneras?
 • Ska byggnader eller andra större anläggningsdelar rivas?
 • Finns förorenad mark som behöver saneras?

Om kommunens handläggning
Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden

Det kan kommas att tas ut en avgift på 984 kr/handläggningstimme för anmälan.

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Ansök via blankett
Vill du istället göra din ansökan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Box 1222
351 12 Växjö

Lokala förhållanden i din kommun
Läs mer om kommunens regler och avgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa