Ansökan Växjö kommuns fonder och stiftelser

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Växjö kommun förvaltar ett antal stiftelser och fonder som våra invånare kan söka ersättning från. 

I denna e-tjänst finns fonder för ekonomiskt behövande att söka.

Det finns två grundkrav för att kunna bli beviljad fondmedel från dessa fonder: 

  • Ekonomiskt behövande
  • Bosatt i Växjö kommun

Vissa fonder ska förutom grundkraven även motivera kriterierna för stiftelsen i ansökan.

Förteckning över de fonder och stiftelser som går att söka samt information om dessa, bland annat vem som är berättigad att söka bidrag, hittar du på Växjö kommuns hemsida. 

 

Du kan söka till flera fonder, men blir enbart beviljad en fond. 

Observera att även om du uppfyller dessa krav så är det ingen garanti för att du ska få bidrag från stiftelserna.

Ansökningstiden startar 1 maj, och fullständig ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 september.

 

Du anses vara ekonomisk behövande om din sammantagna årsinkomst är mindre än 210 000 kronor för 2023.

Om det bor fler personer i ditt hushåll över 18 år läggs allas inkomster och förmögenheter ihop. 

Fullständig information om hur beräkningen ser ut finns på kommunens webbplats www.vaxjo.se 

 

Inga ansökningar eller kompletteringar som inkommer efter 30 september beaktas.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID
  • Folkbokförd i Växjö kommun
  • Inkomstdeklaration

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa