Ansökan Växjö kommuns fonder och stiftelser

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Växjö kommun förvaltar ett antal stiftelser och fonder som våra invånare kan söka ersättning från. 

I denna e-tjänst finns fonder för ekonomiskt behövande att söka.

Det finns två grundkrav för att kunna bli beviljad fondmedel från dessa fonder: den ansökande ska vara ekonomiskt behövande samt vara bosatt i Växjö kommun.

Förutom grundkraven ska även kriterierna i stiftelsen vara uppfyllda och beskrivas i ansökan. Förteckning över de fonder och stiftelser som går att söka samt information om dessa, bland annat vem som är berättigad att söka bidrag, hittar du på Växjö kommuns hemsida. 

Observera att även om du uppfyller dessa krav så är det ingen garanti  för att du ska få bidrag från stiftelserna.

Ansökningstiden startar 1 maj, och fullständig ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 september. Inga ansökningar eller kompletteringar som inkommer efter 30 september beaktas.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID
  • Folkbokförd i Växjö kommun
  • Inkomstdeklaration

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa