Anmälan om driftstörning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla om en driftstörning inträffat i miljöfarlig verksamhet

Om det är kommunen som är tillsynsmyndighet för er verksamhet behöver ni anmäla driftstörningar eller liknande händelser som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller för miljön. 

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras omgående, bland annat av följande skäl:

  • Skyddsåtgärder kan behöva vidtas
  • Viss provtagning eller annan uppföljning kan behöva göras
  • Om orolig allmänhet hör av sig till myndigheten behöver vi vara uppdaterade
  • Allmänheten och andra berörda kan behöva informeras

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Ansök via blankett
Vill du istället göra din ansökan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Växjö kommun
Miljö- och byggnämnden
Box 1222
351 12 Växjö

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa