Ansökan om avgiftsbefrielse inom förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utbildningsnämnden har beslutat att de föräldrar som har plats i förskola eller fritidshem för sitt barn och som har möjlighet att ha sitt barn hemma rekommenderas att göra det på grund av rådande pandemisituation. Avgiften för aktuell period kommer att återbetalas till de föräldrar som anmält frånvaron i aktuell e-tjänst och inte nyttjat platsen. 

Beslutet gäller från och med den 19 januari 2022 till och med den 18 februari 2022 för veckorna 4-7.

E-legitimation kan du skaffa via din bank.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa