Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som gäller så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering. Om din restaurang byter ägare ska du söka ett nytt tillstånd.

Tänk på att ha handlingar redo för att bifogas, nedan handlingar ska skickas med: 

 • Ritning med markerad serveringsyta (inkl. eventuell uteservering)

 • Hyresavtal för lokalen

 • Köpeavtal

 • Registreringsbevis från Bolagsverket

 • Beslut om registrering av livsmedelanläggning

 • Underlag till finansieringsplan (ex. lånehandlingar)

 • Aktiebok eller bolagsstämmoprotokoll

 • Meny inkluderat förrätter, huvudrätter, efterrätter samt drycker

 • Anmälan om serveringsansvarig personal

 • Vid godkänt kunskapsprov i alkohollagen bifoga intyg

 • Ev. tillståndsbevis enligt ordningslagen för uteservering

För mer information om taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen se hemsidan

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa