Registrera eget dricksvatten för livsmedelsföretag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att registrera egen dricksvattenanläggning för livsmedelsföretag

Livsmedelsföretag som har egen brunn istället för kommunalt dricksvatten, omfattas av dricksvattenföreskrifterna (LIVSFS 2022:12).
Vattnet måste vara av bra kvalitet och ska analyseras regelbundet, minst två gånger per år. Detta innebär bland annat att: 

 • Man ska registrera vattenanläggningen (vattenverket).
 • Man ska ha ett särskilt egenkontrollprogram för vattenverket.
 • Miljö- och byggnämnden ska godkänna egenkontrollprogrammet.
 • Vattnet ska uppfylla de kvalitetskrav som finns i dricksvattenföreskrifterna.
 • Vattenverket ska uppfylla de krav som finns i dricksvattenföreskrifterna angående till exempel säkerhetsbarriärer, beskrivning av vattenverket (brunnskonstruktionen) med mera.

Vatten från annan producent
I vissa fall kan man hämta dricksvatten från annan producent som uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna. Det måste då finnas rutiner för att kontrollera till exempel förvaring av vattnet och rengöring av behållare.
Även om man enbart använder vattnet för disk och rengöring med mera måste man kontrollera för att fastställa att det är tillräckligt rent.

Ni behöver registrera er dricksvattenanläggning om ni:  

 • Försörjer fler än 50 personer och/eller levererar mer än 10 m³ dricksvatten per dygn från er anläggning.
 • Levererar dricksvatten till kommersiell verksamhet (oavsett storlek). Till exempel caféer, restauranger, livsmedelsindustrier, vandrarhem, konferensanläggningar, bygdegårdar och klubblokaler
 • Levererar dricksvatten till offentliga verksamheter (oavsett storlek). Till exempel särskilt boende, äldreboende, förskolor, servicehus, kyrkor, församlingshem
 • Levererar dricksvatten till semesterboenden (rum, stuga eller liknande) om verksamheten är avsedd för fler än 8 gäster
 • Levererar dricksvatten till fler än två bostäder som hyrs ut permanent av er.

Mer information finns i dricksvattenföreskrifterna och vägledning till dricksvattenföreskrifterna hittar du hos Livsmedelsverket

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Avgift för registreringen
För vårt arbete med registreringen av din anmälan tar vi ut en avgift som motsvarar en timmas handläggningstid, enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Växjö kommun. Timavgiften är för närvarande 1 083 kr.

Om du har frågor kan du ringa vår informations- och rådgivningstelefon
på telefonnummer 0470 - 410 00. 

Telefontider: Måndag-fredag, helgfri vardag, klockan 07.30-16.30

Följande behövs för e-tjänsten

 • Organisationsnummer
 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa