Ansök om bistånd enligt SOL

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen
Här ansöker du om hjälp och stöd i form av till exempel hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm, anhörigstöd eller särskilt boende. 

Läs mer om olika bistånd enligt SoL.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter, Omsorgsförvaltningen
info@vaxjo.se
0470 - 410 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa