Yttrande från sakägare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen in med din synpunkt!

Grannar kan ibland ha rätt att lämna synpunkter i form av sakägare på en detaljplan, ett bygg-, mark-, rivningslov eller förhandsbesked. Är du sakägare får du ett brev med mer information. Du lämnar synpunkterna via kommunens e-tjänst.

Är du inte sakägare men vill ändå lämna synpunkter kan du göra det för bygg-, mark- och rivningslov via e-post till mbn@vaxjo.se eller via brev till Miljö- och byggnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö.
Gäller det förhandsbesked eller en detaljplan kan du göra det via e-post till sbn@vaxjo.se eller via brev till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö.

Även företag lämnar synpunkter via e-post eller brev.

Läs mer om när du får lämna synpunkter i bygglovsärende och i planärende.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa