Anmälan om nedgrävning av hästdjur

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla nedgrävning av hästdjur

Om du vill begrava ditt hästdjur hemma på gården kan det oftast vara möjligt. För att undvika risker för miljö och hälsa måste du välja en lämplig plats och se till att hanteringen sker på lämpligt sätt. Nedgrävning av hästdjur får endast ske på en plats som kommunen bedömt som möjlig och du behöver därför anmäla din nedgrävning. 

Gör så här

Läs igenom faktabladet  om Nedgrävning av häst  för råd och val av plats och hantering.  Utse från detta en eller flera platser lämplig för nedgrävning.

Markera på en karta följande:

•Plats för avsedd nedgrävning. Vid flera alternativa platser så numrera dem på kartan.

•Eventuella vattentäkter, vattendrag och diken inom 200 m.

•Annat skyddsvärt inom 20 meter, till exempel äldre träd, stenmur etc.

Miljö- och hälsoskyddskontoret undersöker därefter om platsen är lämplig, vid behov kommer vi kontakta dig för ytterligare uppgifter eller för att göra ett besök på platsen.

Du kommer sedan få en skrivelse där det framgår om platsen bedöms lämplig för nedgrävning samt vilka eventuella särskilda försiktighetsmått som behövs.

Om flera platser för nedgrävning är aktuella behöver du efteråt meddela miljö- och hälsoskyddskontoret  vilken av platserna som djuret har grävts ned på.

Om kommunens handläggning

För handläggning av ärendet tas en timavgift ut enligt gällande taxa på 984 kr /handläggningstimme.

Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden
 

Ansök via e-tjänst
Om du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Ansök via blankett
Vill du istället göra din ansökan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Box 1222
351 12 Växjö

Lokala förhållanden i din kommun
Läs mer om kommunens regler och avgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetskarta eller skiss i digitalt format
  • Eventuellt intyg vid sjukdom

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa