Inkomstförfrågan vård- och omsorgsavgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

De uppgifter du lämnar på den här e-tjänsten används till att beräkna din vård- och omsorgsavgift. Storleken på avgiften varierar från person till person beroende på inkomst och hjälpbehov. Din avgift räknas om från och med den debiteringsmånad som e-tjänsten lämnas in till oss. Du betalar i efterskott. Om du vill att kommunens avgiftshandläggare räknar ut hur stor din avgift blir beroende på inkomst och hjälpbehov fyller du i denna blankett och skickar in den. Om du inte vill att vi gör en beräkning väljer du det i steg 2 av e-tjänsten. Du kommer då att få betala högsta avgift

Frågor om e-tjänsten

Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen
info@vaxjo.se
0470 410 00

Personuppgiftsansvarig

Växjö kommun, Omsorgsnämnden
info@vaxjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa