Lämna förenklad årsräkning - god man

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

OBS! Förenklad årsräkning ska ENDAST användas om beslut om förenklad årsräkning fattats av Överförmyndarnämnden.

Checklista över vad som ska medfölja årsräkningen:

 

  • Årsbesked bank/banker samt spärrbevis
  • Kontoutdrag på kontot du som ställföreträdare disponerar
  • Om du begär arvode, skicka underlag för inkomster enligt anvisningar, ett underlag per inkomst
  • Underlag skulder

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa