Ansökan om prövningar i grundskolans ämnen

LÄS MER

Blanketten riktar sig till elever och vårdnadshavare som önskar pröva grundskolans ämnen. Ansökan ska vara Växjö kommuns utbildningsförvaltning tillhanda senast den 15 oktober för att prövning ska kunna genomföras under läsåret.