Anmälan om provsmakning på serveringsställe eller hos tillverkare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om provsmakning enligt 8 kap. 6 § alkohollagen (på serveringsställe) eller enligt 8 kap. 7 § alkohollagen (hos tillverkare)

För att få erbjuda provsmakning på serveringsställe måste du först göra en anmälan till kommunen.

Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåtet under förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd hos kommunen. Tillståndet måste omfattas av de drycker eller preparat som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum. De partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt kan ansöka om och får ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker eller preparat som avses erbjudas.

Provsmakningen får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts och godkänts av kommunen.

För mer information om taxor och avgifter klicka här

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Behörig firmatecknare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa