Ansökan om permanent eller tillfällig förändring i befintligt stadigvarande serveringstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om permanent eller tillfällig förändring i befintligt stadigvarande serveringstillstånd

Om du vill göra ändringar i ditt serveringstillstånd behöver du ansöka om det hos tillståndsenheten. Det kan gälla exempelvis ändring av följande:

•                          Serveringstider

•                          Serveringsyta

•                          Alkoholdrycker som serveras

Det är du som har serveringstillståndet som ansvarar för att ansöka om förändringarna i god tid.

Tänk på att du också måste anmäla serveringsansvariga via länken: Anmäl serveringsansvariga

För mer information om taxor och avgifter klicka här

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Behörig firmatecknare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa