Komplettering av ärende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att komplettera ditt ärende via e-tjänst!

Här kan du komplettera ditt pågående ärende gällande:

  • Bygglov
  • Marklov
  • Rivningslov
  • Anmälan (t ex installation av eldstad och rökkanal, anmälan om Attefallsåtgärder, rivning av bärande vägg mm)
  • Strandskyddsdispens
  • Förhandsbesked

Här kan även du som kontrollansvarig komplettera ärenden inför tekniskt startbesked och slutbesked.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten.
E-legitimationen bevisar att det är du som gör kompletteringen

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Du kan bara lämna in kompletteringar om du står som sökande, medsökande eller fakturamottagare.
Får du inte upp några pågående ärenden i e-tjänsten behöver du skicka in kompletteringarna via e-post till mbn@vaxjo.se eller via brev.

Postadress:
Växjö kommun
Miljö- och byggnämnden
Box 1222
351 12 Växjö

Besöksadress:
Norra Järnvägsgatan 7
Växjö

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kontaktcenter
info@vaxjo.se
0470 - 410 00

Personuppgiftsansvarig

Växjö kommun, Miljö- och byggnämnden
info@vaxjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ärendenummer
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa