Anmäl och registrera livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registrera din verksamhet


Tänk på att verksamheten får starta tidigast två veckor efter att du gjort en anmälan om registrering eller efter att du fått ett beslut från miljö- och byggnämnden, annars riskerar verksamheten en sanktionsavgift. När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation (tex BankID eller Mobilt BankID) för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Uppgifter som du lämnar i anmälan
Vi använder de uppgifter som du lämnar i anmälan när vi ska bedöma riskklassning av din anläggning. Riskklassningen utgår från de risker som finns med din livsmedelshantering och utgör grunden för att bedöma kontrollbehovet och därmed också din kontrollavgift.

Avgift för registreringen
För vårt arbete med registreringen av din anmälan tar vi ut en avgift som motsvarar en timmas handläggningstid, enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Växjö kommun. Timavgiften är för närvarande 1 083 kr.

Livsmedelsföretagare
Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen. De krav på utbildning och kunskap som gäller dig beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka livsmedel du hanterar.
För att läsa mer om att bedriva livsmedelsverksamheter i Växjö kommun så har vi samlat information på vår webbplats som du hittar här.

Om du har frågor kan du ringa vår informations- och rådgivningstelefon
på telefonnummer 0470 - 410 00. 

Telefontider: Måndag-fredag, helgfri vardag, klockan 07.30-16.30

Postadress:
Växjö kommun
Miljö- och byggnämnden
Box 1222
351 12 Växjö

mbn@vaxjo.se

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa