Signering av delgivning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du signera delgivning digitalt för beslut från Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Har du fått ett beslut från Miljö- och hälsoskyddsnämnden med tillhörande delgivning kan du via denna E-tjänst signera att du mottagit denna. För att signera behöver du ha en E-legitimation och ärendenummret.
Att du signerar betyder inte att du accepterar beslutet, det betyder att du har tagit del av beslutet. Om du inte signerar delgivningen kan vi komma att skicka ett rekommenderat brev på posten åt dig.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som signerar delgivningen.
Observera att för företag och organisationer är det viktigt att den som skriver under har rätt att företräda företaget/organisationen.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Överklaga beslut
Om du vill överklaga miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut gör du en skrivelse som
är riktad till Länsstyrelsen Kronoberg, men du skickar den till Växjö kommun:


Märk själva överklagan med:
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Skicka överklagan till:
Miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se
eller till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Växjö kommun
Box 1222
351 12 VÄXJÖ


Din överklagan ska ha kommit in till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast tre
veckor efter det att du tagit del av beslutet. Om överklagan har kommit in i tid
skickar vi den vidare till Länsstyrelsen som i sin tur prövar den. I överklagan är det
viktigt att du skriver vilket beslut du överklagar och hur du vill att beslutet ska
ändras, eller vad du anser är felaktigt. Om du har handlingar som stöder ditt
överklagande bör du skicka med dessa.

Postadress:
Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Box 1222
351 12 Växjö

Besöksadress:
Västra Esplanaden 18
Växjö

Lokala förhållanden i din kommun
Läs mer om kommunens regler och avgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ärendenummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa